Trailer2019-03-20T09:02:38+00:00

KØREKORT TIL TRAILER

Hvad siger loven? Når du tager kørekort til trailer, skal du igennem nogle obligatoriske køre- og teoritimer.

OBLIGATORISKE LEKTIONER
4 lektioner i teorilokalet (1 dag)
6 lektioner med kørsel på vej (fordelt over 3 gange)

Teoriundervisningen hos City Køreskolen i Næstved er baseret på den nyeste teknologi. Når du starter, tager vi en snak om dine behov i forhold til undervisningen – nogle vælger et intensivt forløb, fordi man måske råder over megen tid, og andre vil vælge et længere forløb, fordi de har mindre tid tilovers i det daglige – hele ideen ligger i, at det er køreskolen, der tilpasser sig dig og dine behov.

Og hvis du støder på spørgsmål, vil der altid være en kørelærer til stede, der kan hjælpe dig med et svar!

Al undervisning er interaktiv og foregår via PC, hvor du selv bestemmer, hvornår du har lyst, hvor lang tid du vil bruge på den enkelte lektion og på forløbet som helhed. Kort sagt, du bestemmer helt selv tempoet. Tidspunkterne er også op til dig, når blot de ligger inden for vore åbningstider.

Vore lokaler er lyse og venlige og giver dig sammen med den nye teknologi mulighed for at lære teorien på helt dine egne betingelser.

OM TRAILERKØREKORTET

Skal du køre med trailer, campingvogn, hest, båd eller vil du bare være forberedt?

Regler for kørsel med anhænger. Fra 1. maj 2009 kom der nye regler for kørsel med anhænger. Det betyder, at der nu gælder forskellige regler afhængig af, om du har et almindeligt kørekort (kategori B) som er erhvervet før eller efter 1. maj 2009.

Hvis du har erhvervet kørekort 1. maj 2009 eller derefter må du ved beregning af 50 kg-reglen og 3500 kg-reglen ikke længere benytte bilens “koblingsvægt”.

Hvis du har almindeligt kørekort (Kategori B) Du må altid køre med en anhænger med “Tilladt totalvægt” op til 750 kg – uanset at den samlede totalvægt overstiger 3500 kg.

Hvis du vil køre med en anhænger med “Tilladt totalgvægt” over 750 kg skal 50 kg-reglen og 3500 kg-reglen være opfyldt.

50 kg-reglen: Bilens “Egenvægt” + 50 kg** skal være større eller lig med “Tilladt totalvægt” for anhængeren. Hvis du har erhvervet kørekort før 1. maj 2009 må du benytte bilens koblingsvægt, hvis den er lavere end “Tilladt totalvægt” for anhængeren.

3.500 kg-reglen: “Tilladt totalvægt” for bilen og “Tilladt totalvægt” for anhængeren må ikke overstige 3.500 kg. Hvis du har erhvervet kørekort før 1. maj 2009 må du benytte bilens koblingsvægt, hvis den er lavere end “Tilladt totalvægt” for anhængeren.

** På nogle nyere registreringsattester fremgår “Egenvægt” ikke. I stedet fremgår “Køreklar vægt”. I disse tilfælde skal du benytte bilens “Køreklar vægt” minus 75 kg – i stedet for “Egenvægt” + 50. kg. For anhængeren skal du benytte køreklar vægt, hvis ikke egenvægt fremgår.

Hvis reglerne er opfyldt med “Koblingsvægten”. Hvis 50 kg-reglen og 3.500 kg-reglen er opfyldt med koblingsvægten betyder det, at du må køre med en anhænger med en “Tilladt totalvægt” der er større end koblingsvægten. I det tilfælde, må den faktiske totalvægt af anhængeren aldrig overstige koblingsvægten.

Koblingsvægten må kun benyttes hvis du har erhvervet dit kørekort før 1. maj 2009.

Hvis du har anhængerkørekort (Kategori B/E). Hvis du har B/E kørekort må “Faktisk totalvægt” for anhængeren ikke overstige bilens koblingsvægt. Du må altså gerne køre med en anhænger med “Tilladt totalvægt” der er højere end bilens koblingsvægt, blot “Faktisk totalvægt” ikke overstiger bilens koblingsvægt.

50 kg-reglen og 3.500 kg-reglen skal således ikke overholdes hvis du har B/E-Kørekort.

Hvordan tilmelder man sig? Hvis du ønsker at tilmelde dig køreskolen, skal du blot udfylde vores tilmeldingsformular til højre på siden. Her vælger du, om du vil starte en tirsdag, onsdag, torsdag eller en fredag.
De efterfølgende gange kan du bare møde op til undervisningen når du har tid og lyst, blot det er indenfor vores åbningstider som du kan finde under kontakt.

PRISER FOR TRAILERKØREKORT

Her kan du se en oversigt for priser på trailerkørekort. Du skal være opmærksom på, at du selv skal medbringe lægeattest.

TRAILER – PRIS (INKL. MOMS)
Totalpakke
4 teorilektioner og 6 kørelektioner.
3.720,-
ANDRE UDGIFTER (IKKE INKL. I TRAILERPAKKEN)
Prøvegebyr til Staten 280,-
Lægeerklæring ca. 500,-
Esktra kørelektioner 550,-

OVERHØRINGSTEKNIK

Kontrol af bremser. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt:
1) Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbremse. Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle om den nævnte afstand er til stede).
2) Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet, mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret.
3) Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede.
4) Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt.
5) Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling.

Kontrol af lygter mv. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter og reflekser er opfyldt:
6) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
7) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
8) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
9) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.
10) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
11) Bagudvendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad.

Kontrol af bærende dele. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt:
12) Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt og dækket skal være uden beskadigelser.
13) Dækformen må ikke være unormal.
14) Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.

Kontrol af tilkoblingsanordninger. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt:
15) Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bilens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel.
16) Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret.

Sammenkobling. Eleven skal på grundlag af registrerings- og/eller koblingsattester kunne kontrollere lovligheden af følgende sammenkoblinger:
17) Fast kombination, hvor bil og påhængskøretøj er synet og godkendt sammen.
18) Variabel kombination, hvor bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer.
19) Synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj.

Tilmeld Hold

Kontakt os for info om næste hold