Generhverv2019-03-20T09:03:52+00:00

GENERHVERV KØREKORT

Har du mistet dit kørekort, tilbyder vi et generhvervelsesforløb, hvor du hurtigt og effektivt kan generhverve dit kørekort.

Til generhvervelse af kørekortet, tilbyder jeg een gang om måneden et koncentreret teorikursus i weekenden.

Kurset – som er skræddersyet til generhvervelse af kørekort – foregår om fredagen fra 15.00 til 21.00 og igen lørdag fra 9.00 til 15.00 i Slagelsevej 7, 4700 Næstved

Program fredag

15.00 Velkomst og kaffe
15.15 Gennemgang af kurset
15.30 Undervisning i færdsel
17.00 Pause og spisning (vi sørger for mad og vand)
17.45 Teoriprøver
19.00 Pause
19.20 Undervisning i færdsel
20.00 Teoriprøver
21.00 Tak for i dag.

Program lørdag

09.00 Rundstykker og kaffe (køreskolen giver)
09.30 Teoriprøver
11.00 Undervisning i færdsel
12.00 Frokost (Vi sørger for en sandwich og vand)
12.30 Teoriprøver
15.00 Afslutning og evaluering.

KØRSELSFORBUD

Du kan risikere få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.
Særlig køreundervisning. Hvis du har fået et kørselsforbud, skal du som nævnt ovenfor gennemføre særlig køreundervisning. Køreundervisningen skal foregå hos en godkendt kørelærer, og du kan ikke aflægge den kontrollerende køreprøve, inden du har gennemført undervisningen.

Den særlige køreundervisning fokuserer på udvalgte dele af undervisningsplanen, der anvendes i forbindelse med den almindelige køreprøve: Trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej.

Undervisningen skal omfatte mindst 8 teorilektioner à 45 min. og mindst 8 kørelektioner à 45 min. Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

PRISER FOR GENERHVERVELSE

Her kan du se en oversigt for priser på generhvervelse. Du skal være opmærksom på, at du selv skal medbringe lægeattest.

GENERHVERV (UDEN KØRSELSFORBUD) – PRIS (INKL. MOMS)
Teori
Fredag fra kl. 15.00 til 21.00 og igen lørdag fra 9.00 til 15.00
1.600,-
Prøvegebyr til Staten 890,-
Kørelektioner pr. stk. 550,-
GENERHVERV (MED KØRSELSFORBUD) – PRIS (INKL. MOMS)
Totalpakke (obligatorisk) 5.295,-
Prøvegebyr til Staten 890,-
Teori tirsdag (kl. 17 til 18) 500,-
Ekstra kørelektioner og skolevogn til prøve pr. stk. 550,-

A/T KURSER OG KONTAKT

Kursus i Alkohol & Trafik (A/T-kursus). Har du fået et kørselsforbud, en betinget eller en ubetinget frakendelse af kørekort på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et såkaldt A/T-kursus. Har du fået en ubetinget frakendelse (herunder promillekørsel efter de gældende regler før 1. september 2005), kan du tidligst påbegynde kurset 3 måneder inden, din frakendelse udløber. Hvis det drejer sig om et kørselsforbud eller en betinget frakendelse, kan du begynde på første ledige kursus.

Du ka få information om hvor og hvornår det næste A/T kursus foregår nærmest din adresse på 87 28 40 91.

Tilmeld Hold

Kontakt os for info om næste hold